Cruci de lemn prisotlnice sau pecetare

Pristolnicele numite si pecetare sau priscornice au o înălţime cuprinsă între 10 şi 20 cm şi sunt compuse din două segmente: partea inferioară este asemănătoare unui postament de formă paralelipipedică sau trunchi de piramidă pe care e incizat un înscris religios – IC-XC-NI-KA sau IS-NS-NI-KA, semnificând "victoria lui Iisus Hristos asupra morţii"; prescurele poartă pecetea literelor sacre, într-un gest ritualic "între rugăciune şi munca sfinţită de bucuria pecetluirii pâinii" (Ion Iuga, 1993).